Jste s námi spokojeni již 10 let.

Odpadové hospodářství, recyklace plastů, stavební činnost, výkopové a zemní práce, poradenství v ekologii.

Naše služby

Odpadové hospodářství

Recyklace plastů

Terénní úpravy

Poradenství v ekologii

Máte dotaz? Napište nám.

Úspory energie společnosti Krazzer s.r.o.

Materiálové využití odpadů Krazzer

Předmětem podpory je pořízení linky pro materiálové využití plastových odpadů do zařízení na území města Mohelnice. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity pro jejich zpracování o 230 t/rok. Pořízením nové linky dojde na území města ke snižování množství skládkovaného odpadu, zátěže životního prostředí a k efektivnějšímu využívání zdrojů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropský fond pro regionální rozvoj.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007613