Terénní úpravy a realizace menších vodních nádrží

Realizujeme veškeré změny terénu, které výrazně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.

Úpravy terénu

Můžeme Vám nabídnout zejména následující terénní úpravy:

  • Srovnání ploch
  • Terénní modelace
  • Hrubé a čisté terénní úpravy
  • Zářezy do strání
  • Stavba protihlukových valů
  • Navezení a rozprostření zeminy, speciálních substrátů
  • Stavba a revitalizace vodních nádrží a toků
  • Konečné terénní úpravy